Oct 012013
 

Artikel published on the 1/10 2013 (In Swedish) in the magazine Automotive Sweden

Internationellt intresse för smarta it-plattformar

It-systemen i bussar blir allt fler. Bristen på samordning orsakar höga drifts- och kommunikationskostnader. Pilotfish har tagit fram ett system där all information samlas, vilket leder till effektivare drift och ökad lönsamhet.

Text: Ann-Sofie Borglund

 

Automative-Sweden

 

Pilotfish

en liten kommunikationspunkt som sköter kommunikationen till och från alla de olika delsystemen som finns ombord på en buss.

Tomas Gabinus är VD på Pilotfish som har byggt en enda liten kommunikatiompunkt som sköter kommunikationen till och från alla de olika delsystemen som finns ombord på en buss.

Fler och fler bussbolag upptäcker att smarta it-lösningar bidrar till att motivera förarna och i förlängningen till besparingar. Pilotfish heter ett system som lovordas av flera bolag, bl.a. Borås Lokaltrafik. Jag träffade företaget Pilotfish vd Tomas Gabinus för att få höra vad Pilotfish egentligen handlar om. Lovord i Borås tidning för en månad sedan. Borås Lokaltrafik, som kör tätortstrafien i Borås, har på ett drygt halvår sparat in nästan en miljon i minskade bränslekostnader. Detta tack vare systemet Pilotfish, som bland annat mäter hastighet, inbromsningar och om bussen stått och gått på tomgång, och som vid årskiftet installerades i Borås Lokaltrafiks samtliga bussar. En bra hjälp att stimulera förarna att köra mer rationellt, hävdade Lars Holmqvist, vd for Borås Lokaltrafik, i tidningen. Men i samband med att man installerade systemet i vintras var tongångarna helt andra i samma tidning. Förarna kände sig bevakade, helt enkelt. Vad förarna hakade upp sig på var bonusen i form av mer i lönekuvertet om man körde mjukare, bromsade mindre, någonting som gick att mäta nu, med Pilotfish.

Visar flera olika saker

Men vad är då Pilotfish, som flera stora bussbolag, bland andra Flygbussarna och Keolis och alltså Borås Lokaltrafik, har tagit till sig med öppna armar? Handlar det bara om att mäta bränsleåtgång och inbromsningar? Nej då, systemet visar oljetryck, batterispänning och kylvatten- temperatur också. Det gör att man kan upptäcka fel och åtgärda dem innan bussen råkar ut för ett haveri. Och sen då? Jo, vad som har hänt i bussarna, berättar Tomas Gabinus, är att bussföretagen har installerat en rad olika system, exempelvis biljettsystem. Så har det tillkommit nya system, exempelvis realtidssystem som håller reda på om bussen är i tid. Det har tillkommit digitala färdskrivare med mera, med mera. Det har blivit en skog av antenner i bussarna eftersom alla de här systemen är parallella. Man sätter in ett nytt system och en ny antenn. Och det orsakar en del problem. Bland annat blir det svårt att övervaka så många parallella system plus att kom munikationskostnadema blir höga. Pilotfish har sett problemet och byggt en enda liten gateway, en kommunikationspunkt med andra ord som sköter kommunikationen till och från alla de olika delsystemen som finns ombord. Finessen med det är att man kan övervaka alla systemen samtidigt. När man kopplar upp en sådan här gateway så blir det ett enda nätverk ombord på bussen, ett nätverk som kan övervakas via Internet. Så helt plötsligt kan trafikledningen se statusen i varje buss. Man kan se var fordonet är någonstans. Man kan se hur motom mår och alla delsystem som finns i bussen. Det är helt enkelt ett övervakningssystem som övervakar på samma satt som man fjärrövervakar olika typer av utplacerade basstationer. En liten finess i det hela, och det är den man talar mest om, är skärmen där föraren själv kan bestämma vad han eller hon vill bli informerad om, bränsleför- brukning exempelvis eller om man ligger ratt i tid. Grovt sett betyder det att man går från alla dessa parallella system till ett enda nätverk ombord på bussen. Första kunden för Pilotfish var flygbussarna i Stockholm och strax därefter blev Keolis kund. idag har alla bussar som kör för Vasttrafik, drygt 2000 stycken, systemet. Vasttrafik fick Pilotfish kontakt med redan 2006 och man utvecklade systemet utifrån Västtrafiks behov. Kontraktet med Keolis gäller ett drygt hundratal bussar på Hisingen. Och Tomas Gabinus, vd på Pilotfish, hoppas att Keolis kommer installera det i alla sina bussar så småningom. Det skulle innebära ett par tusen. Det system Pilotfish tagit fram har föreslagits bli europeisk standard för denna typ av elektronisk utrustning, men ännu är den inte antagen. Så än så länge finns Pilotfish bara i Sverige, men om systemet blir europeisk standard så blir marknaden betydligt större. Det skulle förmodligen innebära att fler aktörer dyker upp med system som är snarlika de som Pilotfish erbjuder. Så Pilotfish skulle med all sannolikhet inte bli ensam på den europeiska marknaden, snarare tvärtom. Det har Tomas Gabinus ingenting emot. Att vara ensam med en produkt innebär ju också en begränsad marknad. Så därför får man hoppas, för marknadens och bussbranschens skull, att det dyker upp fler liknande produkter så att kundema har att välja på. Den del av branschen som ha behov av den produkt som Pilotfish har är begränsad idag. Det handlar om de riktigt stora koliektivtrafikföretagen. Men aven där finns det tveksamheter. Trafikhuvudmännen pressar priserna och bussoperatörema får visserligen ta ett ökat ansvar för kvaliteten, men måste också se om sitt hus. Och i valet mellan vad man ska satsa pengar på väljer man ofta inom områden man har kompetens för. Och Tomas Gabinus menar att bussoperatörerna är duktigare och mer kompetenta när det gäller att välja fordon, köpa däck, byta motorer och annat rent tekniskt än när det gäller it-teknik. Så den här typen av utrustning innebär en ny utmaning f6r bussoperatörema.

Tomas

Sorry, the comment form is closed at this time.