Jan 202014
 

Pilotfish tog hem stor order på uppkopplade bussar

Möjligheterna att hålla tidtabellerna förbättras och risken för störningar i kollektivtrafiken minskar. Det är effekten när 360 nya bussar får teknik som sköter fordonens uppkoppling mot it-systemen.

Svenska telematikföretaget Pilotfish Networks levererar ytterligare 360 system för tillförlitlig datakommunikation i kollektivtrafiken.

Totalt omfattar den nya ordern 360 Pilotfish gateways och 300 Pilotfish Xid som säkrar hög kvalitet i uppkopplingen mellan bussar och trafikföretagets it-system.

– Det är en stor order till nya bussar, från en större kund på den svenska marknaden, säger Pilotfish Networks vd Tomas Gabinus.

Pilotfish gateway används på ett liknande sätt som en hemmarouter från en bredbandsoperatör. Den tar hand om inkommande och utgående datatrafik i fordonen, men övervakar också inkopplad utrustning.

Tekniken har stor betydelse både för resenärer och bussförare. Den sköter bland annat kommunikationen med system som ger föraren full koll på om hon eller han är i tid till hållplatserna.

Datakommunikationen via Pilotfish gateway är även en förutsättning för att biljettsystemen skall fungera. Men den kan också användas för flera andra system ombord. Till exempel för att optimera bränsleförbrukningen och upptäcka och åtgärda tekniska fel.

Pilotfish Xid håller ordning på systemen och ger kollektivtrafikföretaget information om vad som är monterat och inkopplat på varje enskilt fordon.

 

Kontakta Tomas Gabinus för mer information om tekniken från Göteborgsföretaget Pilotfish Networks, och hur den ökar tillförlitligheten i kollektivtrafiken:

073-322 40 11, tomas.gabinus@pilotfish.se

Länk till Bussmagasinets publicering av denna nyhet

 

Tomas

Sorry, the comment form is closed at this time.