Jun 112015
 

Pressmeddelanden • Pilotfish Networks AB • 2015-04-28 09:33 CEST

Pilotfish Networks AB, VD Tomas Gabinus har just återvänt från UITP-mötet i Palermo. UITP (the International Association of Public Transport) har koordinerat EU projektet 3IBS som identifierat en actionplan för att förbättra kollektivtrafiken och bussystemen i europeiska städer. Resultaten från projektet är rapporterade till EU.

Tomas Gabinus chaufför Pilotfish VD

Tomas Gabinus berättar också att Pilotfish med hjälp av UITP deltagit i utveckling av standarder inom ramen för EU-projektet EBSF. Tomas Gabinus berättar vidare att en fortsättning på EBSF-projektet planeras. Pilotfish är också en av initiativtagarna till samarbetsorganisationen ITxPT (Information Technology for Public Transport) som syftar till att ge support för genomförandet av de standarder (plug-and-play för IT-system ombord inom kollektivtrafiken och standards för relevanta “back-office” system) som utvecklats inom EBSF projektet.

I Europa sker 30 miljarder bussresor per år vilket utgör hälften av alla kollektiva transporter i Europa.

” Pilotfish levererar en IT plattform med öppen standard som gör det möjligt för bussoperatörer att optimera sina inköp från olika leverantörer av efterinstallerade system. Pilotfish öppna standard gör att olika leverantörers system enkelt kan sammankopplas så att bussen minimerar behovet av SIM-kort och antenninstallationer på taket “, säger Tomas Gabinus.

” Då Stockholm fortfarande är en av de städer som är kvar att tävla om nästa UITP världskongress 2019, var det kul att höra positiva uttalanden om Sverige nu på UITP:s Palermomöte”, avslutar Tomas Gabinus.

För mer information om standardisering inom kollektivtrafiken eller om Pilotfish Networks AB telematiklösningar för kollektivtrafiken, kontakta gärna Tomas Gabinus på mobil: +46 (0)733-224011 eller mail: tomas.gabinus@pilotfish.se, eller post Viktoriagatan 3, 411 25 Göteborg, Sverige.

Pilotfish Youtubekanal hittar du här.

Pilotfish Google+ hittar du här.

PILOTFISH NETWORKS AB – Pilotfish erbjuder system och tillämpningar som gör europeisk kollektivtrafik mer effektiv. Med huvudkontor och utvecklingsavdelning i Göteborg är bolaget inne i en internationell expansionsfas. Pilotfish produkter bygger på en standard som utvecklats inom det europeiska samarbetsprojektet EBSF.

Jacob Rudin

Sorry, the comment form is closed at this time.