May 292017
 
Pilotfish receives the first ITxPT label for on-board devices in Public Transport vehicles

MON, MAY 29, 2017 09:00 CET ITxPT is an association open to Public Transport stakeholders developing applied standards for interoperable “plug-and-play” onboard and back-office IT-systems for public transport. The first device to be tested for compliance and to acquire the ITxPT label is a Vehicle Gateway from the Swedish company Pilotfish. Tomas Gabinus, CEO of Read More >>

Feb 222017
 
Pilotfish Networks AS is now established in Norway

PRESS RELEASE Gothenburg February 22, 2017 Pilotfish sees a growing demand for modern fleet management systems for public transport in Norway. The competition within public transport is characterized by deregulation and new participants in “healthy” competition with electric vehicles and car sharing. At the same time travellers want higher quality and more information about their Read More >>

Feb 162017
 
Public transport supplier Pilotfish Networks AB is acquiring Appello Technologies AB

PRESS RELEASE FEB 16 2017 Pilotfish is placing an increasing focus on satisfying its customers need for new, innovative applications for increasing the efficiency of public sector bus and train operators. Gothenburg-based Pilotfish is now acquiring a 100% stake in Gothenburg-based Appello, which in partnership with Pilotfish has specialised in innovative applications and user-friendly interfaces Read More >>

Mar 072016
 

Pilotfish have decided to start a blog in order to spread information to operators and public transport authorities that they can greatly benefit from. The blog is called BusForce and every Thursday we will publish a new article concerning, for example, workshop, traffic control or the management. It can be about advices on the purchase Read More >>

Jun 112015
 

Pressmeddelanden • Pilotfish Networks AB • 2015-06-10 15:07 CEST Internationella kollektivtrafikorganisationen UITP lanserar idag projektet EBSF 2 ”European Bus system of the future 2”. Pilotfish och 41 st andra partners kommer samverka för att förbättra effektivitet och attraktionskraft till busstransporter. EBSF 2 finansieras främst genom EU:s program “Horizon 2020″. Under UITP:s pågående världskongress i Milano lanserades idag fortsättningen Read More >>

Jun 112015
 

Pressmeddelanden • Pilotfish Networks AB • 2015-06-09 21:04 CEST Nu testar Göteborg nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. Samarbetet mellan industrin, forskning och samhälle har drivit fram projektet med nya tysta och avgasfria bussar som drivs med förnybar el. Pilotfish medverkar med sin IT-infrastrukur till att samla in data från testbussarna för fortsatta forskningsändamål. Läs mer Read More >>

Jun 112015
 

Pressmeddelanden • Pilotfish Networks AB • 2015-05-26 12:43 CEST Pilotfish Networks AB har nu erhållit kvalitétscertifikat enligt ISO 9001 och miljöcertifikat enligt ISO 14001. Pilotfish har utvecklat arbetsmetoder och rutiner för alla delar inom utveckling, tjänsteleverans, drift och övervakning av IT-system och flottstyrningssystem inom kollektivtrafiken. “Jag är väldigt nöjd med mina medarbetares insatser när de anpassat Read More >>

Jun 112015
 
UITP - Kollektivtrafikorganisationen - Tomas Gabinus tillbaka från aprilmötet i Palermo 2015

Pressmeddelanden • Pilotfish Networks AB • 2015-04-28 09:33 CEST Pilotfish Networks AB, VD Tomas Gabinus har just återvänt från UITP-mötet i Palermo. UITP (the International Association of Public Transport) har koordinerat EU projektet 3IBS som identifierat en actionplan för att förbättra kollektivtrafiken och bussystemen i europeiska städer. Resultaten från projektet är rapporterade till EU. Tomas Gabinus berättar också att Pilotfish med Read More >>

Jun 112015
 

Pressmeddelanden • Pilotfish Networks AB • 2015-05-19 16:30 CEST Som en del av Pilotfish satsning på Franska marknaden blir nu Metron SAS med Dr Vincent Sciandra, Pilotfish representant i Frankrike. Dr Vincent Sciandra har lång erfarenhet av IT-teknik för kollektivtrafikfordon och standardiseringsarbete inom EU:s standardiseringsorganisation CEN. Metron kommer nu att representera Pilotfish Networks AB i Read More >>