Kollektivtrafikleverantören Pilotfish Networks AB förvärvar Appello Technologies AB

 

WEBBILD

Pilotfish levererar dels en standardiserad kommunikationsplattform och dels olika tjänster som på olika sätt förbättrar produktiviteten inom kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken i Norden och i Europa genomgår just nu en snabb förändring med stora utmaningar i form av ökande konkurrens, ny teknologi, elfordon och nya informationsteknologier. Molnbaserade appar, standardiserade plattformar och effektivt uppkopplade fordon är viktiga verktyg för att möta den snabba förändring som sker nu inom kollektivtrafiken.
Tomas Gabinus, VD för Pilotfish säger att ”Appello har ett härligt team som med sina kunskaper inom apputveckling, kartor och navigationstjänster som nyttjats av miljontals slutanvändare, kompletterar Pilotfish nuvarande team på ett klockrent sätt” Tomas fortsätter säga att “vi kommer också fortsätta att utveckla Appellos navigationstjänst Wisepilot som levereras internationellt till olika telekomoperatörer”. Lars Szakaly, VD för Appello säger att ”vi som nu kommer från Appello ser fram emot att jobba i Pilotfish för att tillsammans med Pilotfish fortsätta vår resa inom navigationstjänster och som moderna applikationsleverantörer till kollektivtrafiken”
För mer information:
Tomas Gabinus, VD Pilotfish Networks AB. Tel: 031-3396674.
E-post: tomas.gabinus@pilotfish.se

Pilotfish mission är att förbättra konkurrenskraften för buss- och tågverksamheter inom kollektivtrafiken. Pilotfish metod är strukturerad digitalisering som baseras på en öppen kommunikationsplattform som kan kompletteras med olika användarvänliga applikationer för användning vid genomförandet av strategier om kontinuerliga förbättringar. Pilotfish erbjudande grundar sig på standarder och arkitekturer som förvaltas av den europeiska standardiseringsorganisationen ITxPT.