Pilotfish levererar IT-plattform till Keolis bussar

 

Pilotfish har tecknat avtal med den internationella bussoperatören Keolis. Just nu installeras en IT-plattform ombord med en Androidbaserad förardisplay. Systemet effektiviserar driften, ökar lönsamheten och har goda möjligheter att bli branschstandard.

Keolis vann förra året upphandlingen av busstrafik på distriktet Hisingen i Göteborg. Den 16 juni börjar företaget trafikera området med 114 bussar. Keolis har nu tecknat ett treårigt ramavtal med företaget Pilotfish som ska leverera IT-plattformen till Keolis Göteborgsbussar.

– I moderna bussar finns många olika IT-system installerade, t ex video-, GPS-, skylt- och biljettsystem. Tidigare har bristen på samordning mellan systemen orsakat höga drifts- och kommunikationskostnader, säger Tomas Gabinus som är vd för Pilotfish.

– Operatören ansluter delsystem och lägger till applikationer till den gemensamma plattformen.  Användaren får både information om IT-systemens och bussarnas status vilket underlättar underhåll och service för driftspersonalen.

– Det ökar driftsäkerheten, vilket gör att fler bussar kan vara ute i trafik, säger Tomas Gabinus.

– Kul att vi kan göra affärer ihop. Att hitta en partner som tillför kompetens, erfarenhet och nytänkande är viktigt för oss, säger Karl Orton som är affärsområdesdirektör på Keolis i Sverige.

– Pilotfish erbjudande bygger på en industristandard som allt fler operatörer använder sig av och det ligger väl i  linje med vår framtidsvision inom Keolis, avslutar Karl Orton.

Pilotfish produkt är en vidareutveckling av en pre-standard som utvecklad i det Europeiska samarbetsprojektet EBSF (www.ebsf.eu).