Mar 212012
 

Pilotfish levererar ALLTID sina tjänster på en standardiserad gatewayarkitektur [FOL].

Hur kan FOL-systemet hjälpa mig?

  • Gemensamt utnyttjande av resurser – kommunikation, GPS, förarinloggning återanvänds av de system som kopplas till fordonsgateway
  • Koll på att alla tillkopplade system fungerar – systemet innehåller en systemövervakningsmodul som gör att ni nu på ett enda ställe ser vad som händer i fordonen. Vi tar ansvar för att alla delsystem fungerar – om de inte gör det så meddelar vi kunden alternativt åtgärdar problemen beroende på överrenskommen servicenivå.
  • Leverantörsoberoende – kunden behöver inte längre köpa alla tjänster från samma leverantör. Situationen där en underleverantör i monopolställning utnyttjar sin ställning undviks så långt det går.
Vår hemmaplan…..IT-systemen i en buss

 

 

 

 

 

Pilotfish har de senaste 5 åren varit involverad i CEN standardisering av fordonsgeways tillsammans med flera de stora bussoperatörerna i Europa samt delar av fordonsindustrin.

Systemet bygger på

  • Gemensam information i fordon
  • Gemensam kommunikation till och från fordonet
  • Molntjänster
  • Fordonsgateway med standardiserade interface

Tanken bakom systemet är att det tillkommer fler och fler tjänster i fordonen och dessa behöver nyttja samma tjänster – t.ex. kommunikation. Gemensam informationsspridning är en annan viktig komponent där systemet delar ut information om t.ex. position, identitet etc.

Allt är möjligt genom en enkel installation av en liten intelligent gateway i fordonen. Standardiseringen av fordonsgatewayen gör att de som nyttjar systemet blir oberoende av leverantör. De som har jobbat i branschen länge vet att det finns en tendens hos underleverantörer i branschen att överutnyttja sin ställning som leverantör som låser ute konkurrenter genom sina proprietära lösningar.

 

Tillbehör – hårdvara
En viktig bärande tanke bakom Pilotfish system är att använda de standards som kommer fram inom hemelektronik och fordonsindustrin och undvika dyra proprietära hårdvarulösningar. Därför har vi valt Ethernet som standard för kommunikation mellan utrustning i fordonen.

 

Tilläggstjänster

 


Tomas

Sorry, the comment form is closed at this time.