Mar 212012
 

“Pilotfish system har hjälp till med att kraftigt minska vår förbrukning av diesel och RME, vi har under 2011 reducerat utsläppen med 370 ton CO2 och minskat förbrukningen med drygt 1.5 MSEK. Dessutom har vi färre småskador och personskador. Att mäta individens prestation utan att göra intrång på den personliga integriteten är nyckeln i systemet. ” Lars-Göran Salevik, VD Uddevalla Omnibus och ordförande Buss i Väst.

Tomas

Sorry, the comment form is closed at this time.