Mar 212012
 

Pilotfish® VG200 8e

Pilotfish vehicle gateway är en central kommunikationsnod i ett modernt IP -baserat fordonsnätverk. Till denna nod kopplas ett eller flera interna kommunikationsnätverk med utrustning såsom datorer, kameror, skyltar, avläsningsutrustning, reläer etc. Gatewayen ansluts externt med externa trådlösa communikationsnätverk (WAN) t.ex. GSM/GPRS/EDGE, Mobitex, TETRA, 3G eller  WiFi.

Pilotfish® VG200 8e kommer till sin fulla rätt i fordon som har behov av att kommunicera med en central server genom WAN och där det finns explicita krav på redundans. Gatewayen hanterar kommunikationen till och från de interna nätverken och fungerar som en ”nodmaster” för den interna kommunikationen ombord.

Summering av fördelar med att använda Pilotfish® VG200

  • IP-forwarding / routing till separata interna nätverk med enkel åtkomst genom direkt IP-adressering. Valet av mest lämpade kommunikationskanal görs genom en algoritm som t.ex. baseras på kommunikationskostnad, tillförlitlighet, tillgänglighet eller bandbredd.
  • Mycket låg strömförbrukning i kombination med power management av fordonsutrustning gör att det är möjligt att alltid komma åt de interna nätverken och installerad utrustning för att ladda ner nya konfigurationsfiler och läsa av data.
  • ”Node master” funktionalitet där gatewayen delar information mellan interna noder, talar om vem som är master för information (t.ex. GPS), laddar ner och buffrar konfigurationsfiler och mjukvara. Kommunikationsmodemen är externa för att uppnå en framtidssäker lösning.
  • Godkänd under Automotive directive, e-märkt samt EMC directive, CE-märkt
Läs mer nedan om en jämförelse mellan fordonsdator och gateway

En fordonsgateway – inte en fordonsdator!!!

– Vad är skillnaden / fördelen

  • Låg strömförbrukning – skall alltid vara på
  • RealtidsOS jämfört med windows
  • Kör endast nödvändiga applikationer för att dela information och kommunikationskanal (GPS, CAN, Inloggningar, Identititer, drivrutiner) etc.
  • Oberoende av skärm (fordonskonsol)
  • Dedikerade applikationer för att hantera hårdvaror och protokoll.

Tomas

Sorry, the comment form is closed at this time.