Mar 212012
 

Xdb registrering

Fördelar

  • 100% identifiering av vilket fordon som IT utrustning är monterad i
  • input till en uppdaterad inventeringsdatabas
  • Adressering till och från fordon stämmer ALLTID
Läs mer om hur det funkar nedan.
Hur funkar det?
när en gateway monteras hämtar den fordonets identitiet från VIN alt Xid. Informationen broadcastas på fordonsnätet och samlas i den databas med kommunikationsadresser centralt. Systemet identifierar och registrerar också den utrustning som kopplas till gateway.
Tillbehör
  • Pilotfish Xid, en hårdvara som levererar unik identitet om inte VIN numret finns tillängligt på CAN/FMS

Tomas

Sorry, the comment form is closed at this time.