Mar 262012
 

BOT systemet består av en plattform och ett antal molntjänster som effektiviserar och minskar kostnader för den som äger en bussflotta. Huvudmålgruppen är bussoperatörer och huvudmän.

Vad kan BOT systemet göra för mig?

Fordon OnLine (0)

Kopplar upp fordonen, systemet bygger på installation av en fordonsgateway som kopplar ihop fordonet och dess IT-system med kontoret. Fordonsgateway är ett nytt begrepp som har introducerats av de stora kollektivtrafikoperatörerna. Pilotfish är med och standardiserar denna nödvändiga och geniala  infrastruktur för molntjänster i fordonsmiljö. Läs mer här… om du vill veta mer om gatewayarkitekturen och standardisering av fordonsgateway.

Miljöcoach (1)

Minskar bränsleförbrukningen  – Sänker även andra driftskostnader bl.a. skade- och slitagekostnader genom att följa upp och betygsätta förarens prestation. Ger en ökad passagerarkomfort.

Trafikledning & service (2)

 • Ger översikt och koll i den dagliga verksamheten –  Presenterar information om fordonens nyttjande, status och fel (t.ex. personlarm, fel på motorn, rödblås) på larmfönster och larm också genom t.ex. SMS
 • Koppla in ett oändligt antal larm och händelser och bibehåll översikten genom klassifikation av varningar och att dela ut information till rätt personer i organisationen
 • Hjälp till serviceorganisationen att se vilka fordon som skall städas, startas och tankas

Verkstad (3)

 • Minska underhållskostnader –  Förbättra effektivitet och kvalitén i drift och underhåll genom att organisationen övervakar vilka fel som uppstår, när det uppstår och omedelbart kan reagera. T.ex. minska antalet motorhaverier
 • Följa upp fel genom fullständig historik

Exempel på rapporter och larm som Pilotfish levererar

 1. Besparing i kronor per förare
 2. Bränsleförbrukning och distanser per förare / fordon
 3. Analys av mjuk körning per förare
 4. Larm om ett fordon går varmt
 5. och många, många fler….

Hur funkar systemet

Pilotfish system bygger på  att en standardiserad fordonsgateway är installerad i fordonen. Wanda Foundation – Fordon Online (FOL). Ovanpå denna plattform (gateway) så körs det ett antal olika applikationer. Vilka applikationerna är beror på vilka behov som kunden har. Pilotfish har främst erfarenhet av kollektivtrafikområdet och har utvecklat unika anpassade applikationer för de behov som uppstått där.

Så här går det till…

 1. En fordonsgateway + en lite skärm från Pilotfish monteras in i bussen – den kopplas in till fordonets datanätverk
 2. Föraren loggar in i systemet på enklast möjliga sätt – t.ex. genom integraton med färdskrivaren i bussen
 3. Molntjänst – systemet / rapporter nås via vilken dator som helst informationen är rättighetsstyrd

Om ni vill veta mer om tekniken bakom, klicka här…

Se en video från TV4  besök hos Uddevalla nedan…

Nedan finner ni en video från ett TV4 reportage som visar hur Uddevalla Omnibus uppfattar systemet.

 

 

Bakgrund om Pilotfish

Pilotfish är unikt bra på att utvinna, kombinera och raffinera rådata till värdefull information som presenteras för kollektivtrafikoperatörer.
Det finns MYCKET data i dagens fordon, än så länge har största delen av informationen varit förbehållen fordonstillverkaren eftersom det är de som har utvecklat systemen. Nu har fordonstillverkarna gemensamt utvecklat standards som gör att informationen finns lättare tillgänglig. Pilotfish utvinner denna information och kombinerar den med annan information och levererar unika rapporter som är anpassade för kollektivtrafikområdet som gör att operatörerna kan effektivisera sin vardag. Operatörerna kan nu äntligen dra nytta av denna dolda resurs. Läs mer om Pilotfish…

Vem använder BOT systemet – och för vad?

Huvudmän

 • Västtrafik
 • RATB

Operatörer

 • Västerås Linjetrafik
 • Uddevalla Omnibus
 • Gamla Uppsala Buss
 • Luleå Lokaltrafik
 • Flygbussarna (Veolia)
 • Vårgårda Lokaltrafik
 • Söne Buss
 • Lysekils Buss

Kontakta gärna oss om ni vill ha mer information…..

Tomas

Sorry, the comment form is closed at this time.