Apr 042012
 

Pilotfish har under en längre tid jobbat tillsammans med Euromaint för att utveckla deras RVM produkt som är ett felindikeringssystem.

Felindikeringsinformationen underlättar för verkstaden att planera avhjälpande underhållsaktiviteter –  bland annat att säkerställa att material och instrument finns tillgängliga när fordonet kommer till verkstaden.

Tack vare felindikeringssystemet kan serviceteknikerna också vara bättre rustade att analysera eventuella skador eftersom statusinformationen kan kombineras med uppgifter om var felet inträffade och vilken hastighet fordonet hade när det skedde.

För kunden innebär detta ökad driftsäkerhet och kortare tid för fordonet i verkstad och inte minst värdefull statistik om felinitensitet per delsystem eller indikation om återkommande problem i externa system och infrastruktur.

Produkten beskrivs bäst av Euromaint själva – här…

länk till press-release från Euromaint/SJ

Tomas

Sorry, the comment form is closed at this time.