Apr 052012
 

Identitetsnod för fordonsbruk

Är en identitetsnod som monteras i fordon t.ex. bussar. Den är används tillsammans med en fordonsgateway som hämtar ut identitetsinformationen ur enheten. Xid enheten har ett unikt digitalt ID som vid installation matchas med fordonets nummer. Gatewayen hämtar information från Xid och back-end system för att identifiera vilket fordon som gatewayen befinner sig i. Denna information vidarebefordras från VG200. Enheten skall inte flyttas mellan fordon. Den monteras fast i fordonet och skrotas när fordonet tas ur drift.

Systemet kompletteras på “back-end” med en fordonsdatabas som registrerar samtliga fordon och deras kommunikationsadresser. Back-end kommunicerar sedan med öppna gränssnitt mot kundens inventariesystem eller andra system som vill få ut information om fordonsidentitet och kommunikationsadresser.

 

Om VG200 är ansluten till CAN och VIN (Vehicle Identity Number) presenteras denna väg så behövs inte Xid enheten, då kan VG200 enheten erhålla detta nummer utan Xid enhet.

 

XiD enheten ansluts via Ethernet till VG200 och den har egen strömförsörjning.

Tomas

Sorry, the comment form is closed at this time.