Apr 182012
 

Efter att ha avslutat den första fasen i samarbetet, en pilot, har Pilotfish och DuoAuto beslutat om ett strategiskt partnerskap angående introduktion av MIVEO, ett reserverings och bilpoolssystem med rapporter som utvecklats av Pilotfish till flottägare med stora behov av tillgänglighet, enkelhet och kvalitet på den Holländska markanden.

“Vi är stolta att presentera ett strategiskt partnerskap med DuoAuto”, säger Erik Nordenfelt, VD och ansvarig för bilpoolsområdet i Pilotfish. Partnerskapet gör att vi nu har ett fanastiskt stöd i att introducera produkten till den holländska marknaden som förstår behoven och språket. Vi ser fram emot en snabb expansion på denna intressanta marknad. 

The partnership enables us to be present on the Dutch market with a dedicated team understanding local needs and customer demands. Based on the successful trial, we expect a rapid expansion of our Dutch activities in the near future!”  säger Tom Schrama, CEO of DuoAuto. “Jag ser fram emot att representera Pilotfish i Holland. 

2011 hanterar Pilotfish 250.000 reserveringar av gemensamt brukade fordon i fem olika Europeiska länder. Referenslistan inkluderar Airbus som använder MIVEO för effektiv och enkell hantering av sin flotta av delade fordon och de får också bättre kontroll på interna transporter. Dessutom levererar Pilotfish system till AVIS.

För mer information, kontakta gärna:
Erik Nordenfelt, VD, Pilotfish, +46 73 371 2162
Tom Schrama, VD, DuoAuto, +31 6 465 93 650

Tomas

Sorry, the comment form is closed at this time.