Jun 042014
 
Det är de stora bildskärmarna i taket som passagerarna kommer att lägga märke till. Men Kalle Orton, Keolis chef för teknisk utveckling och inköp, ser hur IT förändrar kollektivtrafiken i grunden.

Det är de stora bildskärmarna i taket som passagerarna kommer att lägga märke till. Men Kalle Orton, Keolis chef för teknisk utveckling och inköp, ser hur IT förändrar kollektivtrafiken i grunden.

– Där uppe skall bildskärmarna sitta. Fyra stora i varje buss.
Kalle Orton pekar upp mot taket. Han har just köpt in 182 nya framtidssäkrade bussar till SL i Stockholm.

Passagerarnas förväntningar ökar. De har vant sig vid smarta mobiler och appar och vill ha mer och mer information. Eller till och med underhållning under resan.
Det är en av de starka drivkrafterna bakom den mycket snabba IT-utvecklingen i kollektivtrafiken, som Kalle Orton ser komma.
Han ansvarar för teknisk utveckling och inköp i företagsledningen för Keolis svenska verksamhet.
När Keolis köper in nya bussar till uppdraget för SL fabriksmonteras därför bildskärmar för passagerarna. Av 182 bussar som levereras nu i sommar får 120 bildskärmar.

– När bussen närmar sig en knutpunkt skall realtidsinformation om anslutningstrafik med andra bussar, t-bana eller pendeltåg komma upp på skärmarna. Då får man reda på om man behöver springa eller gå. Våra trafikledare kan lägga upp texter om speciella händelser, säger Kalle Orton.
För att få ihop en sådan pålitlig bild måste bussen hämta och skicka information via flera olika system. Från andra trafikföretag hämtas uppgifter om var deras fordon befinner sig just då. Allt läggs ihop med data från helt annat håll.

Kalle Orton bedömer att den nya trafikinformationen i bussarna kunna vara i drift i Stockholm till nästa sommar när omläggningen av linjenätet är klar.
För allmänheten blir detta den mest synliga förändringen, när Keolis nu tar med sig erfarenheterna från Pilotfish teknik i Västtrafiks bussar i Göteborg till Stockholm.
Men i bakgrunden är det mycket mer än så som händer. Kraven på mer tjänster ökar också från kollektivtrafikens beställare. Då gäller det att hålla tungan rätt i mun för att inte bli inlåst i teknik och kostnader som inte går att ta sig ur, resonerar Kalle Orton.
– Pilotfish har valt att ha ett öppet gränssnitt. Det är helt avgörande när det blir fler och fler system som skall lira med varandra.
I Keolis nya bussar får Pilotfish rollen som spindel i ett alltmer komplext IT-nät. All datakommunikation till och från bussen passerar där. Pilotfish fungerar ungefär som en trådlös router i ett wifinät hemma. Den kopplar datatrafiken över teleoperatörernas nät, övervakar systemen i bussen och får dem att fungera tillsammans.

SVERIGE ÄR TESTMARKNAD

Den franska kollektivtrafikjätten Keolis använder Sverige som testmarknad av flera skäl. Kalle Orton som person, och hans långsiktiga strategiska tänkande, är säkert en av anledningarna. Men kollektivtrafikens hela organisation och affärslogik förändras i grunden av den nya IT-miljön. Det är en utveckling som förefaller gå snabbast i Sverige.
– Tidigare har IT varit en fråga för kollektivtrafikens huvudmän som SL och Västtrafik. Men nu börjar det bli så många system att det kan bli lättast att lägga hela ansvaret för att fixa det på oss operatörer.

Det är också en trend som renodlar rollerna för kollektivtrafikens olika aktörer, anser Kalle Orton som välkomnar denna utveckling.
– Men då har vi också krav på hur det skall funka. När IT som krävs för att köra trafiken ingår i vårt ansvar, ger det oss också makten över vår egen verksamhet.
Det skulle också kunna få effekter för hela marknaden för kollektivtrafik. Stora aktörer har råd att investera i många stora system. Små kan ha svårare för det.
För ett stort företag som Keolis är det också en möjlighet att utnyttja bussparken optimalt.
– Mitt stora dilemma är att det kostar skjortan att flytta en buss från Stockholm till Göteborg om jag skulle behöva det. Men om jag äger infrastrukturen kommer IT-systemen att funka oavsett var bussen rullar.

MÅNGA VILL VARA SYSTEMLEVERANTÖRER

Samtidigt satsar stora företag på att bli leverantör av hela kedjan av tjänster via mobilnäten.
Det är en utveckling som Kalle Orton på Keolis inte gillar ett dugg. Han liknar det vid att en enda bredbandsoperatör släpps in i ett stort bostadsområde. Om nätägaren och tjänsteleverantören är samma företag blir svårt att förhandla utbud och priser, och i praktiken omöjligt att byta leverantör.
– De vill låsa in oss, ha en hög investeringspeng och sedan en månadspeng för driften. Men det är många bussar och höga hårdvarukostnader. Jag skall rulla de här bussarna i många år. Då vill jag inte sätta mig i situationen att de kan prissätta sina abonnemang hur de vill.

Är det någon som kan tänka sig att göra det?
– Alla andra gör ju det i dag. De köper från systemleverantörer och sitter sedan fast.
Mjukvara och hårdvara går annars mot att vara åtskilda i många andra sammanhang, påpekar Kalle Orton.
– Det är här jag tycker att Pilotfish gör rätt. De har anammat EBSF som standard (European Bus System of the Future). Vi måste gå mot det hållet. Kompabilitet och plug and play.

Är det inte mer troligt att busstillverkarna tar positionen som komplett systemleverantör?
– Nej, de är så långt ifrån det här som det går. De har inte samma tänk för hur olika system går ihop med varandra. Busstillverkarna vill också gärna låsa in oss. Då slutar det med att jag har fem antenner på taket. Istället för en. Och sju eller åtta sim-kort istället för ett.

Pilotfish bygger ett system som öppnar för andra?
– Just det, och hjälper till så att det funkar. Det här är ingen mogen marknad. Den är fortfarande under utveckling. Vissa andra leverantörer håller emot för att de tycker att det förstör deras affärsmodell. Pilotfish ser det istället som en möjlighet.

Hur snabbt har det här skiftet gått?
– Systemleverantörer har funnits länge, men den här brytningen mellan hårdvara och mjukvara och integration är inte mer än två tre år gammal.
– Vi nådde inte ända fram i våra bussar i Göteborg. Men det är i alla fall 0.1, brukar jag säga. Nästa gång vi installerar i bussen hamnar vi kanske på 0.3.

Är det en bra affär att göra allt detta nu?
– Nej det vill jag påstå att det inte är. Det är en investering att göra bussar mer framtidssäkra. Det kommer att bli en bra affär sedan. För varje nytt system som stoppas in i bussen blir skalfördelarna större av att ha samma öppna kommunikationsplattform. Trafikhuvudmännens beslut att lägga ut IT påskyndas också. Då är vi förberedda.

ALLT FRÅN KAMEROR TILL WIFI

Kameraövervakning är ett typiskt system som redan idag finns i de bussar Keolis kör för Västtrafik i Göteborg.
Men Kalle Orton räknar lätt upp åtta nio andra system som successivt plockas in i bussarna och kopplas ihop via Pilotfish kommunikationsplattform.
Det är kameror för förarstöd vid backning eller övervakning av bakre dörrarna, system för att räkna hur många passagerare som går av och på, en dator som håller reda på hur man ligger till i förhållande till tidtabellen och skapar rätt hållplatsutrop, radiokommunikation med trafikledningen, överfallslarm, biljettsystem, wifi för passagerarna, ecodriving, och infotainmentsystem.
– Plus fordonstillverkarnas egna diagnossystem och underhållsinformation till våra verkstäder. Men det går att få ihop allt det här på ett bra sätt om man tänker till, säger Kalle Orton.

Den öppna kommunikationsplattformen från Pilotfish framtidsäkrar SL:s bussar. För varje nytt IT-system som stoppas in i bussarna blir investeringen mer lönsam, säger Kalle Orton.

Den öppna kommunikationsplattformen från Pilotfish framtidsäkrar SL:s bussar. För varje nytt IT-system som stoppas in i bussarna blir investeringen mer lönsam, säger Kalle Orton.

tomasgabinus

Sorry, the comment form is closed at this time.