Jun 112015
 

Pressmeddelanden • Pilotfish Networks AB • 2015-05-19 16:30 CEST

 

Som en del av Pilotfish satsning på Franska marknaden blir nu Metron SAS med Dr Vincent Sciandra, Pilotfish representant i Frankrike. Dr Vincent Sciandra har lång erfarenhet av IT-teknik för kollektivtrafikfordon och standardiseringsarbete inom EU:s standardiseringsorganisation CEN. Metron kommer nu att representera Pilotfish Networks AB i Frankrike.

I första hand handlar samarbetet mellan Pilotfish och Metron om att initiera och handlägga pilotprojekt i regionen. Men samarbetet är mer långtgående än så; Metron har kunskap om energieffektivisering som kan vara värdefull att applicera inom kollektivtrafikområdet.

“Det känns jättebra att samarbeta med Metron och få en så kunnig representant i Frankrike nu när vi börjar bearbeta den franska marknaden”, säger Tomas Gabinus VD för svenska Pilotfish Networks AB.

Tomas Gabinus har själv arbetat mycket med EU- projekt, nu på senare tid framförallt med EU:s standardiseringsarbeten inom kollektivtrafiken.

Pilotfish arbetar med en öppen och standardiserad kommunikationslösning för kollektivtrafiken. Pilotfish roll är att samordna datakommunikation och dela information mellan olika leverantörer i bussoperatörernas bussar med hjälp av ett s.k. fordonsgatewaysystem.

Dr Vincent Sciandras arbeten inom EU har lett till flera olika standards inom IT för kollektivtrafiken. Numera organiseras standardiseringsarbetet från EU:s EBSF-projekt i organisationen ITxPT som koordineras av den internationella kollektivtrafikföreningen UITP. Dr Vincent Sciandra driver nu företaget Metron SAS och representerar Pilotfish i Frankrike.

För mer information om standardisering inom kollektivtrafiken eller om Pilotfish Networks AB’stelematiklösningar för kollektivtrafiken, kontakta gärna Tomas Gabinus på mobil: +46 (0)733-224011 eller mail: tomas.gabinus@pilotfish.se, eller post Viktoriagatan 3, 411 25 Göteborg, Sverige.

Pilotfish Youtubekanal hittar du här.

Pilotfish Google+ hittar du här.

PILOTFISH NETWORKS ABPilotfish erbjuder system och tillämpningar som gör Europeisk kollektivtrafik mer effektiv. Med huvudkontor och utvecklingsavdelning i Göteborg är bolaget inne i en internationell expansionsfas. Pilotfish produkter bygger på standard och guidelines som nu samordnas av organisationen ITxPT.

Jacob Rudin

Sorry, the comment form is closed at this time.