Jun 112015
 

Pressmeddelanden • Pilotfish Networks AB • 2015-05-26 12:43 CEST

Pilotfish Networks AB har nu erhållit kvalitétscertifikat enligt ISO 9001 och miljöcertifikat enligt ISO 14001. Pilotfish har utvecklat arbetsmetoder och rutiner för alla delar inom utveckling, tjänsteleverans, drift och övervakning av IT-system och flottstyrningssystem inom kollektivtrafiken.

“Jag är väldigt nöjd med mina medarbetares insatser när de anpassat våra ledningssystem för att uppnå kraven inom kvalitétsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001″ säger Tomas Gabinus, VD Pilotfish Networks AB.’

SCAB, Svensk certifiering, som godkänt Pilotfish ledningsystem, erbjuder en av marknadens främsta certifieringstjänster med hög kompetens hos revisorerna. SCAB utgår från företagets framgångsfaktorer och lägger stor vikt vid förmågan att uppfylla existerande och framtida kunders krav. Pilotfish certifikattexter för ISO 9001 och ISO 14001 är ”The management system covers: Development and operation of fleet management services for the public transport sector”

För mer information om flottstyrning inom kollektivtrafiken eller om Pilotfish Networks AB’stjänsteleveranser för kollektivtrafiken, kontakta gärna Tomas Gabinus på mobil: +46 (0)733-224011 eller mail: tomas.gabinus@pilotfish.se, eller post Viktoriagatan 3, 411 25 Göteborg, Sverige.

Pilotfish Youtubekanal hittar du här.

Pilotfish Google+ hittar du här.

PILOTFISH NETWORKS ABPilotfish erbjuder system och tillämpningar som gör Europeisk kollektivtrafik mer effektiv. Med huvudkontor och utvecklingsavdelning i Göteborg är bolaget inne i en internationell expansionsfas. Pilotfish produkter bygger på standard och guidelines som nu samordnas av organisationen ITxPT.

Jacob Rudin

Sorry, the comment form is closed at this time.