Feb 222017
 

PRESSEMELDING Göteborg 21.02.2017
IMG_3391

Pilotfish ser en økende etterspørsel etter moderne flåtestyringssystemer for kollektivtrafikk i Norge.
Konkurransen innenfor kollektivtrafikken preges av deregulering og nye deltakere i «sunn»
konkurranse med elektriske kjøretøyer og bildeling. Samtidig ønsker trafikantene høyere kvalitet og
mer informasjon om sine reisemuligheter. Dette fører til en utvikling hvor operatørene blir tvunget
til å fornye seg for å være konkurransedyktige. Pilotfish ser at det norske markedet er et av de første
med denne utviklingen. Markedet er modent i forståelse av standardisering og hvilke implikasjoner
det har på kvaliteten på flåtestyringssystemene i kollektivtrafikken. Innenfor dette området har
Pilotfish en nisje. Pilotfish «Bus Fleet Management Platform» tilbyr operatører (PTO) og
administrasjonsselskaper (PTA) åpne og konkurransenøytrale løsninger. Dette betyr at kundene fritt
kan velge den leverandøren som best vil oppfylle deres krav.

Pilotfish tilbyr en åpen IT- og flåtestyringsplattform hvor alle leverandører av IT-utstyr i buss kan
koble til sitt utstyr og kommunisere mot kundens, sine egne eller tredjeparts systemer i eller utenfor
bussen. Dette gir mindre utstyr i bussen, enklere drift og vedlikehold og lavere kostnader for alle.

Tidligere har kundene i stor grad vært låst i valg av leverandører og løsninger og systemene har blitt
tilsvarende statiske og rigide. Moderne kommunikasjonsteknologi er nå tilgjengelig over hele Norge
og kundene etterspør flåtestyrings- og informasjonssystemer for å forbedre kundeopplevelsen i en
kollektivtrafikk som vokser kraftig.
Sluttkunden forventer at kollektivtrafikken er i rute, at sjåføren kjører effektivt og trygt, at
trafikkinformasjon er korrekt og lett tilgjengelig og at prisen er fornuftig sammenliknet med
biltransport. Pilotfish tilbyr en plattform med tilhørende tjenester som hjelper operatører og
myndigheter til kontinuerlig å forbedre sine prosesser, og heve servicegraden ovenfor sluttkunde.

Pilotfish kjerneverdier er ÅPEN, PÅLITELIG & INNOVATIV

Tomas Gabinus uttaler at Pilotfish ønsker å hjelpe kunder innenfor kollektivtrafikken til å bli bedre,
steg for steg gjennom en kontinuerlig utvikling.

Gjennom 2016 har Pilotfish forberedt sin organisasjon og sine aktiviteter til å møte etterspørsel etter
internasjonale servicetjenester. Første steg er å betjene det norske markedet ved etableringen av
Pilotfish Networks Norway AS. Snart vil Pilotfish også ha tilstedeværelse i Tyskland og Frankrike
uttaler Tomas Gabinus, CEO Pilotfish Networks AB.

For mer informasjon:
Tomas Gabinus, adm. dir. Pilotfish Networks AB. Tlf: +46 (0)31 3396674.
E-post: tomas.gabinus@pilotfish.se

Pilotfish har som målsetting å forbedre konkurranseevnen ved drifting av buss og tog. Metoden er
strukturert digitalisering basert på en åpen kommunikasjonsplattform i kjøretøy og vogner ved hjelp
av brukervennlige løsninger og strategier for kontinuerlige forbedringer. Pilotfish’ løsninger er basert
på standard arkitektur fra organisasjonen ITxPT.

Jacob Rudin

Sorry, the comment form is closed at this time.