Event

 

Pilotfish kommer att ställa ut på följande evenemang under 2016. Kom gärna och besök oss om du är intresserad av våra tjänster.

Persontrafikmässan 18-20 oktober i Göteborg.

Inform Norden, 15-17 juni, Helsingfors, Finland

IT-trans 1-3 mars, Karlsruhe, Tyskland

Kontakta Jacob på 0707-178767 för mer information kring våra evenemang