Identity node – Pilotfish® Xid

Pilotfish har utvecklat ett system som gör det möjligt för fordonets IT-utrustning att ta emot kommunikationsadresser. Systemet heter Pilotfish® Xdb och där Pilotfish® XID är dess stödjande hårdvara. Fördelar med Pilotfish® Xdb och XID är:

  • 100 % identifiering av fordonet som utrustningen är installerad i. Det innebär att underhållet av IT-system ombord drastiskt förenklas och därmed minskas också kostnaderna
  • Automatiskt identifiering av ombordutrustning
  • Ingång till en uppdaterad inventeringsdatabas
  • Rätt adressering till och från fordonet

Fordons Gatewayn tar emot fordonets identitet antingen från VIN (Vehicle Identification Number) or Pilotfish® XID. Informationen sänds på fordonsnätet och samlas in i en central databas med kommunikationsadresser. Utrustning som är ansluten till gatewayen identifieras automatiskt. Pilotfish® XID och Xdb är en mycket viktig del i en väl fungerande Vehicle Gateway.

 

Pilotfish - Xid