BOT systemet består av en plattform och ett antal molntjänster som effektiviserar och minskar kostnader för  ägaren av en bussflotta. Huvudmålgruppen för systemet är bussoperatörer och huvudmän.

 1. Vehicle OnLine  Pilotfish levererar ALLTID sina tjänster på en standardiserad gatewayarkitektur
 2. Miljöcoach Spara pengar på att köra miljömässigt riktigt
 3. Trafikledning Fordons- och förarlarm direktkopplade till trafikledningen
 4. Verkstad Uppföljning av fel på IT-utrustning och fordon

Vehicle OnLine – VOL

 • Utförlig information om Vehicle OnLine finner du här.

Miljöcoach

 • Minskar bränsleförbrukningen
 • Sänker även andra driftskostnader bl.a. skade- och slitagekostnader genom att följa upp och betygsätta förarens prestation.
 • Ger en ökad passagerarkomfort.

Trafikledning & service

 • Ger översikt och koll i den dagliga verksamheten –  Presenterar information om fordonens nyttjande, status och fel (t.ex. personlarm, fel på motorn, rödblås) på larmfönster och larm också genom t.ex. SMS.
 • Koppla in ett oändligt antal larm och händelser och bibehåll översikten genom klassifikation av varningar samt att dela ut information till rätt personer i organisationen.
 • Hjälp till serviceorganisationen att se vilka fordon som skall städas, startas och tankas.

Verkstad

 • Minska underhållskostnader –  Förbättra effektivitet och kvalitén i drift och underhåll genom möjlighet att övervaka vilka fel som uppstår, när de uppstår och omedelbart reagera på dessa. Detta kan t.ex. minska antalet motorhaverier.
 • Följ upp fel genom fullständig historik.

Exempel på rapporter och larm som Pilotfish levererar

 1. Besparing i kronor per förare
 2. Bränsleförbrukning och distanser per förare / fordon
 3. Analys av mjuk körning per förare
 4. Larm om ett fordon går varmt
 5. och många, många fler….

Så fungerar systemet

 1. En fordonsgateway (Pilotfish VG200) och en skärm från Pilotfish (Pilotfish FK200) monteras in i bussen – fordonsgatewayen kopplas in till fordonets datanätverk
 2. Föraren loggar in i systemet på enklast möjliga sätt – t.ex. genom integration med färdskrivaren i bussen
 3. Molntjänst – systemet / rapporter nås via vilken dator som helst informationen är rättighetsstyrd


Kort om Pilotfish

Pilotfish är unikt bra på att utvinna, kombinera och raffinera rådata till värdefull information som presenteras för kollektivtrafikoperatörer.

Det finns MYCKET data i dagens fordon, än så länge har största delen av informationen varit förbehållen fordonstillverkaren eftersom det är de som har utvecklat systemen. Nu har fordonstillverkarna gemensamt utvecklat standards som gör att informationen finns  tillgänglig. Pilotfish utvinner denna information och kombinerar den med annan information och levererar unika rapporter som är anpassade för kollektivtrafikområdet som gör att operatörerna kan effektivisera sin vardag. Operatörerna kan nu äntligen dra nytta av denna dolda resurs. Läs mer om Pilotfish här.


Vilka använder BOT systemet?

Huvudmän

 • Västtrafik
 • RATB

Operatörer

 • Västerås Linjetrafik
 • Uddevalla Omnibus
 • Gamla Uppsala Buss
 • Luleå Lokaltrafik
 • Flygbussarna (Veolia)
 • Vårgårda Lokaltrafik
 • Söne Buss
 • Lysekils Buss

 

Kontakta gärna oss för mer information angående BOT applikationerna.