Vehicle OnLine – VOL

VOL kopplar ihop IT-systemen i bussarna, systemet bygger på installation av en fordonsgateway som kopplar ihop fordonet och dess fordonsmonterade  IT-system. Dessutom tillhandahålls ett VAN till back-office. Fordonsgateway är ett nytt begrepp som har introducerats av de stora kollektivtrafikoperatörerna. Pilotfish är med och standardiserar denna nödvändiga och geniala  infrastruktur för molntjänster i fordonsmiljö. Det är fordonsgatewayen som gör det möjligt att implementera en modern IT arkitektur i fordon och det är den standardiserade lösningne som är räddningen för er som är inlåsta av starka applikationsleverantörer som inte har intresse av att dela information.  Detta gör Pilofish till IT-systemadministratörens bästa vän.

Pilotfish levererar ALLTID sina tjänster på en standardiserad gatewayarkitektur [VOL].

Hur kan VOL-systemet hjälpa mig?

 • Gemensamt utnyttjande av IT resurser – kommunikation, GPS, förarinloggning återanvänds av de system som kopplas till fordonsgateway.
 • Koll på att alla tillkopplade system fungerar – systemet innehåller en systemövervakningsmodul som gör att ni nu på ett enda ställe ser vad som händer i fordonen. Vi tar ansvar för att alla delsystem fungerar – om de inte gör det så meddelar vi kunden alternativt åtgärdar problemen beroende på överenskommen servicenivå.
 • Leverantörsoberoende – kunden behöver inte längre köpa alla tjänster från samma leverantör. Situationen där en underleverantör i monopolställning utnyttjar sin ställning undviks.
 • Kommunikation (connectivity) tillhandahålls genom systemet.

 

Standardiserad fordonsgateway

Pilotfish har de senaste 5 åren varit involverad i CEN standardisering av fordonsgateways tillsammans med flera de stora bussoperatörerna i Europa samt delar av fordonsindustrin. Systemet bygger på

 • Gemensam information i fordon
 • Gemensam kommunikation till och från fordonet
 • Molntjänster
 • En fordonsgateway med standardiserade interface

Tanken bakom systemet är att det tillkommer fler och fler tjänster i fordonen och dessa behöver nyttja samma tjänster – t.ex. kommunikation. Gemensam informationsspridning är en annan viktig komponent där systemet delar ut information om t.ex. position, identitet etc.

Allt är möjligt genom en enkel installation av en liten intelligent gateway i fordonen. Standardiseringen av fordonsgatewayen gör att de som nyttjar systemet blir oberoende av leverantör. De som har jobbat i branschen länge vet att det finns en tendens hos underleverantörer i branschen att överutnyttja sin ställning som leverantör som låser ute konkurrenter genom sina proprietära lösningar.

Pilotfish har utvecklat en gemensam addresseringsdatabas som gör att det finns ett sätt att hitta kommunikationsadresser till fordonsmonterade system även kallad XdB. Fördelar med Xdb registreringsförfarandet är:

 • 100% identifiering av vilket fordon som IT utrustning är monterad i
 • Input till en uppdaterad inventeringsdatabas
 • Adressering till och från fordon stämmer ALLTID
När en gateway monteras hämtar den fordonets identitiet från VIN alt Xid. Informationen broadcastas på fordonsnätet och samlas i en central databas med kommunikationsadresser. Systemet identifierar och registrerar också den utrustning som kopplas till gatewayen. Xid och Xdb är därför en mycket viktig del i ett välfungerande Vehicle OnLine system.

Stödjande hårdvara

En viktig bärande tanke bakom Pilotfish system är att använda de standards som kommer fram inom hemelektronik och fordonsindustrin och undvika dyra proprietära hårdvarulösningar. Därför har vi valt Ethernet som standard för kommunikation mellan utrustning i fordonen.
Kontakta gärna oss för mer information angående Vehicle OnLine (VOL).