Support

 

Support är en viktig del av Pilotfish erbjudandet. Våra kunder depeding på vår kompetens och tillgången på stöd. Det är därför vi fokuserar på vår tillgänglighet och använda en dedikerad stödsystem där vi kan följa våra kunders fordon.

Länk till supportportalen —>>>

I portalen hittar du följande information

  • Produkthandböcker
  • systemdokumentation
  • installationsmanual
  • stöd

Vi mäter tillgänglighet i vårt system där installerade gateways kontinuerligt rapporterar till kunderna.

Pilotfish stöd anpassas till de individuella kundbehov med en specifik supportavtal.

 

Address Supportnumber Customer area
support@pilotfish.se +46-31-339 56 13 VOL
rvmsupport@pilotfish.se +46-31-339 56 15 RVM