sssssssssssssssss

“Pilotfish system har hjälp till med att kraftigt minska vår förbrukning av diesel och RME,vi har under 2011 reducerat utsläppen med 370 ton CO2 och minskat förbrukningen med drygt 1.5 MSEK. Dessutom har vi färre småskador och personskador. Att mäta individens prestation utan att göra intrång på den personliga integriteten är nyckeln i systemet. ”

Lars-Göran Salevik, VD Uddevalla Omnibus och ordförande Buss i Väst.

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

 

Sedan Emma Roos genomförde sitt examensarbete med 5 förare från Bengsforsdepån i 4 fordon så har Lars-Göran stött och utvecklat BOT system i nära samarbete med Pilotfish. Det började med en daglig dialog med förarna och deras input har varit ovärderlig. Vi vill gärna nämna förarnas engagemenang som speciellt viktiga för utvecklingsprojektet, tusen tack Britt-Inger, Kurt, Patrik och xxxx.

I mitten av 2007 skrev Pilotfish och Uddevalla på ett samarbetsavtal som sedan 17/2 2009 resulterade i att Uddevalla beställde system för hela sin flotta om 87 fordon. På den tiden handlade det enbart om att stötta föraren. Föraren förändrar sitt sätt att köra och kan därigenom få stora effekter för företaget som helhet.

Uddevalla Omnibus har framförallt noterat följande effekter:

  • minskade utsläpp
  • minskad förbrukning
  • färre olyckor
  • färre skador samt en förbättrad passagerarkomfort

Systemet har sedan starten utvecklats med flera moduler. Värt att nämna är att BOT systemet under november och december 2012 räddade åtminstone två motorer genom att skicka ut tidiga varningar om överhettning till ledningen .

 

http://vimeo.com/39059086

 

Kontakta gärna oss för mer information.