Västerås Lokaltrafik use case

 

Summary

  • 2009 beslutade Västerås om ett pilotprojekt med Pilotfish Fuel Economy system i åtta bussar. Saladepån utsågs att leda projektet.
  • 2010 insåg bolaget att systemet genererade en genomsnittlig besparing av mer än 10%. Diagrammet nedan visar besparingar för inloggade förare jämfört med grundvärden.
  • Baserat på de extraordinära besparingarna i pilotprojektet, beslutade Västerås att inte bara genomföra Fuel Economy systemet utan även Bus Maintenance och Driver Interaction modulen från Pilotfish.
  • Installationer gjordes i hela flottan 2010 och början 2011.
  • Förarutbildning påbörjades och förarna började använda systemet från april 2011 och framåt.
About Västerås Lokaltrafik
  • Västerås Lokaltrafik
  • 160 fordon (60 biogas)
  • 350 anställda
  • 22 000 resenärer om dagen
  • Sveriges största operatör med gasbussar

Bakgrund

Pilotfish Fuel Economy-systemet  rekommenderas varmt av Uddevalla Omnibus. Pilotfish hade utvecklat en ny underhållsmodul för Euromaint (Svenska tågunderhåll företag). Bussunderhållssystem som ger operatörerna en enda övervakning av alla de olika installerade IT-system i fordonet.

Dessutom hade Pilotfish nyligen lagt till Driver Interaction modulen som ger trafikhandledare  aktuell information om förarlarm och inloggningsuppgifter.

 

Läs hela artikeln ……

Vänligen registrera för att uppnå rätt till att ladda ner användarfall

  Download use-case in pdf format