Västtrafik startar en IT-revolution

 

Någon form av  ingress + bild?

Summering

  • 2005 beslutade sig Västtrafik för att implementera en fordonsgateway tillsammans med sitt nya biljettsystem.
  • Till att börja med så användes fordonsgatewayen som modem till biljettsystemet men snart började också andra system att använda sig av systemet för att kommunicera till och från fordonen.
  • 2008 introducerade Västtrafik ett nytt realtidssystem som kommunicerade via gatewayen. Västtrafik specificerade ett kommunikationsprotokoll som realtidssystemleverantören använde. Fordonsgatewayen uppgraderades samtidigt så att den levererar GPS position till anslutna system.
  • Under tiden utvecklades systemövervakningen och mjukvaruadministrationen till ett eget verktyg – GAT (The Gateway Administration Tool). GATs främsta uppgifter var att underlätta 1) mjukvaruhantering i gateways 2) hantering av mjukvaror till andra anslutna system 3) övervakning av gateway och andra anslutna system.
  • 2010 lades automatisk registrering med hjälp av fordons ID (Xid) och fordonsdatabas till systemet.
  • Idag används systemt i samtliga Västtrafiks fordon samt försäljningsställen, totalt över 2 400 installationer.

Fördelar med att använda systemet

  • Reducerad kostnad för inköp kommunikationsssytem
  • Reducerad kommunikationskostnad
  • Ökad kvalitet på övervakningsfunktionen
  • ….. finns det mer av intresse att ta upp här?
Kontakta oss om ni vill veta hur mycket Västtrafik sparar per år genom att använda fordonsgateways från Pilotfish.