Ökat intresse för tyska investeringar i Göteborg

Göteborg har länge varit ett starkt kluster för IT- och fordonsindustrin, som fått mycket internationell uppmärksamhet, och på sistone har uppmärksamheten från Tyskland varit särskilt stor. På kort tid har två stora tyska investeringar gjorts i Göteborg – och fler kan vara att vänta.

 

Nyligen gick det tyska teknikbolaget Voith in och köpte 56 procent av det Göteborgsbaserade bolaget Pilotfish, som levererar molnbaserade IT-lösningar för kollektivtrafik. I ett pressmeddelande skriver Voith att de två företagens samlade kunskap kan bli ”en avgörande fördel för kollektivtrafikoperatörer i en tid av intelligenta datanätverk”. För Pilotfish öppnar partnerskapet för nya möjligheter.

– Det här är ett stort steg för oss, som gör att vi kan växa snabbare och nå nya marknader. Voith har ett säljnätverk och en säljkanal men även en mycket väl fungerande serviceorganisation, vilket är mycket viktiga tillgångar för oss, säger Tomas Gabinus, vd för Pilotfish.

Han berättar att Pilotfish under en längre tid varit öppna för att hitta en partner och att man genom åren fått många erbjudanden. Dock var det först nu som de verkliga möjligheterna för ett partnerskap uppstod.

– Det här är komplexa affärer och för att det ska lyckas är det många aspekter som måste stämma. Dels ska prislappen vara rätt, men det allra viktigaste är att det blir en plats som är långsiktigt bra för bolaget att landa på. Och den platsen har vi verkligen hittat i Voith, säger Tomas Gabinus.

Helägt dotterbolag till Volvo

För en tid sedan offentliggjordes även att ett annat tyskt storföretag valt att investera i Göteborg. Volkswagen strävar efter att bli en leverantör av mobilitet med helt uppkopplad fordonsflotta och köper därför majoriteten av WirelessCar, som sedan 2007 varit ett helägt dotterbolag till Volvo. I ett pressmeddelande säger WirelessCars vd Martin Rosell att Volkswagen är den ideala partnern för nästa steg i WirelessCars utveckling:

– Volkswagen har bilvärldens mest ambitiösa framtidsstrategi för uppkoppling. Den inriktningen passar perfekt ihop med vår vision att leda bilindustrin in i det digitala samhället. Vi är väldigt motiverade och är redo att ta vårt ansvar för att göra skillnad.

En tredje aktör som ser ett starkt ökat intresse från tyskt håll är Semcon. Carl-Johan Aldén, Global Business Director Autonomous Solutionsautonoma lösningar, har jobbat både i den tyska och svenska fordonsindustrin, och för honom är det tydligt varför intresset vuxit sig så starkt.

– Vi har olika styrkor och svagheter. I Sverige är vi välkända för vår höga utbildningsnivå och vår goda förmåga att samarbeta. Vi har också ett unikt öppet forskningsklimat med mycket väl utvecklat samarbete mellan universitet och företag, samt många ledande bolag inom IT & ”New Tech”, säger Carl-Johan Aldén, och fortsätter:

– Tyskarna har givetvis kommit väldigt långt på automotive R&D-sidan, och har precis som vi i Västsverige en välkänd lång och bred erfarenhet av att utveckla och tillverka bilar. Men de saknar delvis spetskompetensen mellan IT och fordon som vi är så duktiga på här i Göteborg, och därmed kan vi komplettera varandra.

De tre ledande regionerna är Silicon Valley, södra Tyskland och vårt västsvenska kluster med alla starka fordonsbolag i regionen Göteborg–Trollhättan.

Ett tätare samarbete mellan Tyskland och Sverige har också stor potential att sätta ett stort, globalt, avtryck på kartan, menar Carl-Johan Aldén:

– När det kommer till självkörande bilar pågår det ett race i världen. De tre ledande regionerna är Silicon Valley, södra Tyskland och vårt västsvenska kluster med alla starka fordonsbolag i regionen Göteborg–Trollhättan. Dessutom ser vi en stark utveckling i Asien, inte minst i Kina, säger han, och fortsätter:

– Att Sverige och Tyskland nu kan närma sig varandra tycker jag är väldigt positivt. Det är viktigt för vår region att knyta partnerskap för att ta den ledande positionen inom självkörning globalt. Som goda grannar är det naturligt att Sverige och Tyskland förstärker samarbetet inom området. Det är avgörande för vår region att vi verkligen inser vår ledande kompetens och vågar tro på oss själva. Samtidigt måste vi vara realistiska och se att vi har begränsade resurser i en global kontext och måste därför söka samarbeten för att bli global ledare inom Autonomous.

“I Sverige är vi starka på teknologin”

Joel Görsch, etableringsrådgivare på Business Region Göteborg, menar att det ökade intresset från Tyskland är resultatet av en lång tids fokuserat arbete i Göteborg.

– Det som händer på Lindholmen är att man mer och mer utkristalliserar sig till en hubb för IT och fordon, vilket på ett globalt plan är unikt. Att vi just nu också ser ett ökat intresse från just Tyskland hänger samman med att de kommit otroligt långt på fordonssidan, samtidigt som de haft det tuffare med IT-utvecklingen. I Sverige är vi starka på teknologin, vilket gör att vi är mycket tacksamma att samarbeta med.

– Jag tycker att de internationella investeringarna och samarbetena som nu sker är ytterligare ett bevis för att arbetet som görs på Lindholmen är på rätt väg. Möjligheterna här är enorma. Göteborg fortsätter att positionera sig på hög nivå när det gäller global fordonsutveckling, det finns inget bättre bevis på det än att utländska företag vill investera i Göteborg.

Leave a Comment